AGENCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
ORC Stanisic www.mvp.servisnicentar.com
16 000 LESKOVAC, DUBOČICA 105/42, 065/ 24 24 234

  VeleprodajaMaloprodaja
 


Probajte DEMO VERZIJU VeleprodajeMaloprodaje
Demo verzija je besplatna i svako moze da je proba.

Najbolji način da se uverite u funkcionalnost programa jeste da probate demo verziju. Popunite zahtev ...

 
 


Pogledajte
VIDEO UPUTSTVO VeleprodajeMaloprodaje

Video uputstvo programa VeleprodajaMaloprodaja

Video uputstvo...

 


Stampanje računa i predračuna


Prozor za kreiranje racuna u programu Maloprodaja Veleprodaja Prozor za kreiranje racuna u programu Maloprodaja Veleprodaja

VeleprodajaMaloprodaja omogućava brzo i lako stampanje obrazaca Računa i Predračuna. Obrazac Računa i Predračuna...

 


Vođenje evidencije Magacina


Evidencija Magacina programa Veleprodaja Maloprodaja

Program omogućava vodjenje magacina. Obrazac evidencije Magacina...

 
 

Svaki kupac programa VeleprodajaMaloprodaja na poklon dobija 20 servisnih knjižica.

Servisna knjižica

Svaki kupac programa VeleprodajaMaloprodaja na poklon dobija 20 servisnih knjižica sa svojim logom na naslovnoj strani.

 

GIIR - SERVISNA OPREMA

GIIR doo, auto dijagnostika, sistemi za reglazu, dizalice, kompresori
Servisna knjižica za automobile
Servisna Knjižica za automobile Servisna Knjižica za automobile

 

 

 

UPUTSTVO ZA RAD SA PROGRAMOM


Početni prozor programa VeleprodajaMaloprodaja Početni prozor programa VeleprodajaMaloprodaja
Uvećani prikaz


Početni prozor

U ovom prozoru možete da izaberete već postojećeg kupca ili da unesete novog.
Iz ovog prozora se mogu otvoriti i prozori za kreiranje Računa i Predračuna u Veleprodaji i Maloprodaji, i kreiranje Gotovinskog računa u Maloprodaji. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Kupac (promena podataka) Prozor Kupac (promena podataka)
Uvećani prikaz


Prozor Kupac

Ovaj prozor dobijate klikom na dugme Dodaj, koje se nalazi desno od liste kupaca, u Početnom prozoru programa.
Polja u ovom prozoru su prazna, i treba ih popuniti odgovarajućim podacima o novom kupcu. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Račun (kreiranje) Prozor Račun (kreiranje)
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje Računa


Najpre, iz liste kupaca u Početnom prozoru programa, izaberite kupca klikom, a zatim kliknite na dugme Račun, iz Veleprodaje ili Maloprodaje( u zavisnosti od toga da li želite da kreirate malporodajni ili veleprodajni račun). Klikom na ovo dugme, program otvara prozor za kreiranje računa. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Račun (Štampanje) Prozor Račun (Štampanje)
Uvećani prikaz

 


Prozor štampanje Računa

Štampanje računa započinjete tako što, u prozoru za pregled računa, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor Predračun (kreiranje) Prozor Predračun (kreiranje)
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje Predračuna

Nakon što ste klikom izaberali kupca, iz liste kupaca u Početnom programu, kliknite na dugme Predračun, iz Veleprodaje ili Maloprodaje( u zavisnosti od toga da li želite da kreirate veleprodajni ili maloprodajni predračun). Klikom na ovo dugme, program otvara prozor za kreiranje predračuna. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Predračun (Štampanje) Prozor Predračun (Štampanje)
Uvećani prikazProzor štampanje Predračuna

Štampanje predračuna započinjete tako što, u prozoru za pregled predračuna, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Gotovinski račun (kreiranje) Prozor Gotovinski račun (kreiranje)
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje Gotovinskog računa


VeleprodajaMaloprodaja je program koji vam omogućuje i kreiranje gotovinskog računa. Dugme Gotovinski R nalazi se u Početnom prozoru programa, u Maloprodaji. Potrebno je da selektujete kupca, kliknete na dugme Gotovinski R, i program će vam otvoriti Prozor za kreiranje gotovinskog računa. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Gotovinski račun (Štampanje) Prozor Gotovinski račun (Štampanje)
Uvećani prikazProzor štampanje Gotovinskog računa

Štampanje gotovinskog računa započinjete tako što, u prozoru za pregled gotovinskog računa, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Plaćanje Prozor Plaćanje
Uvećani prikazProzor Evidentiranje plaćnja

Bilo da se nalazite u prozoru za kreiranje Računa, Predračuna ili Gotovinskog računa, ako ste program podesili tako da vrši evidentiranje plaćanja, u donjem desnom uglu će se nalaziti dugme Plaćanje. Klikom na ovo dugme otvara se prozor za unos načina plaćanja. Klikom na opciju Uplaćeno... Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Dnevna prodaja Dnevna prodaja
Uvećani prikaz


Prozor Dnevna prodaja

Iz liste kupaca u Početnom prozoru, za kupca možete izabrati Dnevnu prodaju. Ovim ste označili da ne želite da program pamti kome je roba prodata, već samo da se u magacinu ažurira kao skinuta sa stanja... Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Dnevna prodaja Predračun (Štampanje) Prozor Dnevna prodaja Predračun (Štampanje)
Uvećani prikaz


Prozor štampanje Predračuna za Dnevnu prodaju

Štampanje predračuna za Dnevnu prodaju započinjete tako što, u prozoru za pregled predračuna,kada je za kupca izabrana Dnevna prodaja, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Kartica kupca Dnevna prodaja
Uvećani prikaz


Kartica Kupca

Kada u pocetnom prozoru programa, iz liste kupaca, izaberete željenog kupca, a zatim kliknete na dugme Kartica, program otvara prozor za pregled kartice kupca.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Stampanje kartice kupca Kartica kupca Dnevna prodaja
Uvećani prikaz


Prozor štampanje Kartica Kupca

Štampanje kartice kupca započinjete tako što, u prozoru za pregled kartice kupca, kliknete na ikonicu štampača, koja se nalazi u donjem, desnom uglu.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Magacin Prozor Magacin
Uvećani prikaz


Prozor Magacin

Na početnom ekranu,u Veleprodaji i Maloprodaji, nalazi se dugme Magacin, koje služi za pregled stanja magacina. Klikom na ovo dugme, otvara se prozor za pregled stanja magacina.Ovaj prozor dozvoljava praćenje lagera artikla i pruženih usluga. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Magacin (Štampanje) Prozor Magacin (Štampanje)
Uvećani prikaz


Prozor štampanje stanja Magacina

Štampanje stanja magacina započinjete tako što, u prozoru za pregled stanja magacina, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Dobavljač (promena podataka) Prozor Dobavljač (promena podataka)
Uvećani prikaz


Prozor Dobavljač

Unos novog dobavljača vršite tako što kliknete na dugme Dodaj, koje se nalazi desno od liste sa imenom NAZIV, u prozoru za pregled računa dobavljača. Klikom na ovo dugme, program otvara Prozor za unos podataka o dobavljaču. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Račun dobavljača Prozor Račun dobavljača
Uvećani prikazProzor Račun Dobavljača

Pregled računa vrši se dvostrukim klikom na željeni račun, u prozoru za pregled računa dobavljača. Izmene na računu čuvaju se klikon na dugme Zapamti.Novi račun se dodaje izbor... Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Pregled računa dobavljača Prozor Pregled računa dobavljača
Uvećani prikaz


Prozor pregled računa Dobavljača

Klikom na dugme Dobavljači, u prozoru za pregled magacina, otvara se prozor za pregled dobavljača.
U listi Naziv nalaze se svi dobavljači koji su evidentirani. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Izveštaj o pronađenim računima dobavljača (Štampanje) Prozor Izveštaj o pronađenim računima dobavljača (Štampanje)
Uvećani prikaz


Prozor šampanje izveštaja o pronađenim Računima Dobavljača

Štampanje Izveštaja o pronadjenim računima dobavljača započinjete tako što, u prozoru za pregled računa dobavljača, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Unos novog artikla u magacin Prozor Unos novog artikla u magacin
Uvećani prikaz


Prozor Unos novog artikla u magacin

Novi artikal dodajete u bazu tako što kliknete na dugme Dodaj, u prozoru za pregled srtanja Magacina. Program vam otvara Prozor za unos nove usluge/materijala.
U obrascu za unos nove usluge/materijala potrebno je... Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Kartica Dobavljaca
Uvećani prikaz


Kartica dobavljača

Kada u prozoru za pregled racuna dobavljača, iz liste Naziv, odaberete nekog dobavljača, pa zatim kliknete na dugme Kartica, koje sa nalazi u gornjem, levom uglu prozora, program otvara prozor za pregled kartice dobavljaca.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Stampanje kartice dobavljaca
Uvećani prikaz


Prozor stampanje kartice dobavljaca

Štampanje kartice dobavljča započinjete tako što, u prozoru za pregled kartice dobavljča, kliknete na ikonicu štampača, koja se nalazi u donjem, desnom uglu.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Izveštaji Prozor Izveštaji
Uvećani prikaz


Prozor Izveštaji
Na početnom ekranu, u Veleprodaji i Maloprodaji, nalazi se dugme Izveštaji, koje služi za pronalaženje željenog veleprodajnog/maloprodajnog računa, predračuna ili za formiranje veleprodajnog/maloprodajnog izveštaja. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Izveštaj o računima zveštaj o računima
Uvećani prikaz


Prozor Izveštaji o pronadjenim Računima

Svi pronađeni računi se nalaze u prozoru za pregled izveštaja.
Ako je program podešen da vrši evidentiranje plaćanja, svi računi koji nisu Plaćeni u celosti biće prikazani crvenom bojom. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Izveštaj o pronadjenim računima (Štampanje) Prozor Izveštaj o pronadjenim računima (Štampanje)
Uvećani prikaz


Prozor Štampanje Izveštaja o pronadjenim Računima

Štampanje Izveštaja o pronađenim računima započinjete tako što, u prozoru za pregled Izveštaja o pronađenim računima, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


IzvestajOPredracunima
Uvećani prikaz

 

Prozor Izveštaji o pronadjenim Predračunima

Predračuni su, takodje, sortirani po rednom broju. Mogu se sortirati i po Datumu, Nazivu Kupca ili Ukupnom iznosu klikom na ime kolone iznad liste. Uzastopni klik na ime kolone menja način sortiranja iz rastući u opadajući i obrnuto. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Izveštaj o pronadjenim predračunima (Štampanje) Prozor Izveštaj o pronadjenim predračunima (Štampanje)
Uvećani prikaz


Prozor Štampanje Izveštajia o pronadjenim Predračunima

Štampanje Izveštaja o pronađenim predračunima započinjete tako što, u prozoru za pregled Izveštaja o pronadjenim predračunima, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Nalog magacinu(kreiranje) Prozor Nalog magacinu(kreiranje)
Uvećani prikaz


Prozor kreiranje Naloga Magacinu

Novi nalog kreirate tako što kliknete na dugme Dodaj, u prozoru za Pregled naloga magacinu, nakon čega se otvara prozor za kreiranje naloga.
Nalogu možete dodeliti ime, tako što ćete u polju NASLOV upisati željeni tekst. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Nalog magacinu (Štampanje) Prozor Nalog magacinu (Štampanje)
Uvećani prikaz


Prozor Štampanje Naloga Magacinu

Štampanje naloga magacinu započinjete tako što, u prozoru za pregled Naloga magacinu, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Nalog Magacinu (pregled)
Uvećani prikaz


Prozor Pregled Naloga Magacinu

U početnom prozoru, u Veleprodaji i Maloprodaji, nalazi se dugme Nalozi.Klikom na ovo dugme,program otvara prozor za pregled naloga. Iz ovog prozora možete praviti naloge Magacinu. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor pregled naloga magacinu(stampanje)

Uvećani prikaz


Prozor Štampanje Izveštaja o Nalozima Magacinu

Štampanje Izveštaja o nalozima magacinu započinjete tako što, u prozoru za pregled Naloga magacinu, kliknete na ikonicu štampača u donjem,desnom uglu prozora. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor Podešavanje programa Prozor Podešavanje programa
Uvećani prikaz


Prozor Podešavanje programa

Na početku je potrebno da program podesite prema Vašim potrebama. Podešavanje programa se vrši pomoću prozora za podešavanje, koji se dobija klikom na dugme Podešavanja. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


 
Servisna Knjižica
Servisna Knjižica za automobile
po ceni već od 39 din/kom

www.servisnicentar.com
AutoPlacXP
Program za vođenje auto placeva.
Štampanje svih obrazaca

www.autoplacxp.com
ServisniCentar
Program za vođenje auto servisa.
Štampanje svih obrazaca.

www.servisnicentar.com


Ukoliko želite da probate demo verziju VeleprodajaMaloprodaja popunite ovaj formular preciznim podacima o Vasem servisu, a u delu "Pitanje" navedite da želite da probate demo verziju. Demo verzija je besplatna i svako moze da je proba.

Ukoliko imate pitanja vezana za ovu stranicu budite slobodni i upišite Vaše podatke i pitanje, kliknite na POŠALJI , a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko želite da primate vesti o razvoju programa, promocijama i sl. unesite svoje podatke u polja ispod i kliknite POŠALJI.

Vaše Ime:
Firma:
Mesto:
e-mail :
Telefon:
Pitanje:      POŠALJI

|  Početak  |  Karakteristike  |  Uputstvo  |  Zahtevi  | Kontakt  |

 

Tehnicka podrska MaloprodajaVeleprodaja Tehnicka podrska MaloprodajaVeleprodaja


ServisniCentarv2.2 Program za sve vrste auto servisa

Servisna Knjižica za automobile
Servisna Knjižica za automobile
AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila
AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila


Auto servis i prodavnica BODA, Banatski Brestovac
Hidroponika Beograd
NOVICOM INTERNATIONAL DOO, Sremski Karlovci, 021/884-371
Prodaja računara Blu design, Leskovac, 016 256-049
Sito štampa Sitos, Leskovac, 064 13 86 226
SZTR SAŠA, Petrovac na Mlavi, 012/ 326-041

 


  © Copyright 2006-2010. Sva prava zadrzava AGENCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ORC STANIŠIĆ, LESKOVAC.
AMSS AMK Magnet, Sombor Program Veleprodaja Maloprodaja AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila Auto servis i prodavnica BODA, Banatski Brestovac AmeriCar Cosmopolitan Trading Sysem, Beograd GIIR doo, auto dijagnostika, sistemi za reglazu, dizalice, kompresori ServisneKnjižice na poklon Video uputstvo programa VeleprodajaMaloprodaja Hidroponika Beograd