AGENCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
ORC Stanisic www.mvp.servisnicentar.com
16 000 LESKOVAC, DUBOČICA 105/42, 065/ 24 24 234

  VeleprodajaMaloprodaja
 


Probajte DEMO VERZIJU VeleprodajeMaloprodaje
Demo verzija je besplatna i svako moze da je proba.

Najbolji način da se uverite u funkcionalnost programa jeste da probate demo verziju. Popunite zahtev ...

 
 


Pogledajte
VIDEO UPUTSTVO VeleprodajeMaloprodaje

Video uputstvo programa VeleprodajaMaloprodaja

Video uputstvo...

 


Stampanje računa i predračuna


Prozor za kreiranje racuna u programu Maloprodaja Veleprodaja Prozor za kreiranje racuna u programu Maloprodaja Veleprodaja

VeleprodajaMaloprodaja omogućava brzo i lako stampanje obrazaca Računa i Predračuna. Obrazac Računa i Predračuna...

 


Vođenje evidencije Magacina


Evidencija Magacina programa Veleprodaja Maloprodaja

Program omogućava vodjenje magacina. Obrazac evidencije Magacina...

 
 

Svaki kupac programa VeleprodajaMaloprodaja na poklon dobija 20 servisnih knjižica.

Servisna knjižica

Svaki kupac programa VeleprodajaMaloprodaja na poklon dobija 20 servisnih knjižica sa svojim logom na naslovnoj strani.

 

GIIR - SERVISNA OPREMA

GIIR doo, auto dijagnostika, sistemi za reglazu, dizalice, kompresori
Servisna knjižica za automobile
Servisna Knjižica za automobile Servisna Knjižica za automobile

 

 

 

Prozor Predračun (kreiranje)

KREIRANJE PREDRAČUNA

Pogledajte video uputstvo...

Video Kreiranje predracuna

Nakon što ste klikom izaberali kupca, iz liste kupaca u Početnom programu, kliknite na dugme Predračun, iz Veleprodaje ili Maloprodaje (u zavisnosti od toga da li želite da kreirate veleprodajni ili maloprodajni predračun). Klikom na ovo dugme, program otvara prozor za kreiranje predračuna.
U gornjem delu prozora stoji broj predračuna, kao i oznaka godine (u uglastim zagradama).
Polje Datum predstavlja datum izdavanja predračuna i postavljen je na trenutni datum. Klikom na dane, mesece ili godinu odgovarajući broj poplavi tako da možete da unesete novu vrednost.
Polje Dospeće predstavlja datum dospeća predračuna i određuje se kao i datum izdavanja.
Polje Broj fiskalnog isečka služi za unos broja fiskalnog isečka, a polje Avans za unos avansa. Ako polja Broj fiskalnog isečka i Avans ostavite prazna neće se izvršiti njihovo štampanje.
Kada je opcija Ubaci artikal na stanje uključena, prilikom kreiranja predračuna, u predračun možete ubaciti i artikle koje trenutno nemate na stanju u magacinu.
Spisak artikla formiramo tako što prvo izaberemo artkal i upišemo podatke o njemu. Kod unosa podatak o artiklu mora se ispoštovati sledeći redosled unosa:
-Naziv artikla,
-Količina (Kol),
-Jedinica mere (JM),
-Cena po jedinici mere (Cena/JM),
-Rabat i
-Procenat PDV-a (PDV).


UNOS ARTIKLA IZ LISTE
Podaci o svim artiklima koje ste unosili na prethodnim računima ili predračunima nalaze se zapamćeni u bazi podataka programa. Željeni artikli se unose u spisak trenutnog računa ili predračuna, tako što se naziv tog artikla izabere iz padajuće liste koja se nalazi ispod reči ARTIKLI. Klikom na željeni naziv i pritiskom na taster Tab popunjavaju se sva polja podacima koji su poslednji put uneti za taj artikal. Tasterom Tab možete da se ponovo kretati od polja do polja, i promeniti stanje, količinu, jedinicu mere, cenu, rabat i PDV. Klikom na dugme Dodaj, artikal dodajemo spisku.Unos artikla iz liste

Artikal možete da izaberete i na osnovu šifre. Potrebno je da prvo upišete šifru u polje Šifra, a zatim pritisnete taster Tab.
Artikal možete da izaberete i na osnovu bar koda. Potrebno je da prvo upišete bar kod u polje Barkod, a zatim pritisnete taster Tab.
Ako kasnije izaberete da zapamtite ovaj račun ili predračun, svi podaci o artiklima se pamte u bazi programa i mogu se koristiti kod kreiranja novih računa i predračuna.
Da biste dodali artikal, sva polja koja ga opisuju, moraju biti popunjena.
Ukupna cena sa PDV-om za određeni artikal se autmatski računa u polju Ukupno.
U donjem delu prozora, nalazi se polje Napomena. Klikom na ovo polje stvara se mogućnost za unos napomene. Napomena se ne štampa prilikom štampanja predračuna.
Predračun uvek možete pretvoriti u račun, klikom na dugme Račun, u gornjem delu prozora.

 

| Nazad na uputstvo  | Sledeća stranica |

 

 

 
Servisna Knjižica
Servisna Knjižica za automobile
po ceni već od 39 din/kom

www.servisnicentar.com
AutoPlacXP
Program za vođenje auto placeva.
Štampanje svih obrazaca

www.autoplacxp.com
ServisniCentar
Program za vođenje auto servisa.
Štampanje svih obrazaca.

www.servisnicentar.com


Ukoliko želite da probate demo verziju VeleprodajaMaloprodaja popunite ovaj formular preciznim podacima o Vasem servisu, a u delu "Pitanje" navedite da želite da probate demo verziju. Demo verzija je besplatna i svako moze da je proba.

Ukoliko imate pitanja vezana za ovu stranicu budite slobodni i upišite Vaše podatke i pitanje, kliknite na POŠALJI , a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko želite da primate vesti o razvoju programa, promocijama i sl. unesite svoje podatke u polja ispod i kliknite POŠALJI.

Vaše Ime:
Firma:
Mesto:
e-mail :
Telefon:
Pitanje:      POŠALJI

|  Početak  |  Karakteristike  |  Uputstvo  |  Zahtevi  | Kontakt  |

 

Tehnicka podrska MaloprodajaVeleprodaja Tehnicka podrska MaloprodajaVeleprodaja


ServisniCentarv2.2 Program za sve vrste auto servisa

Servisna Knjižica za automobile
Servisna Knjižica za automobile
AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila
AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila


Auto servis i prodavnica BODA, Banatski Brestovac
Hidroponika Beograd
NOVICOM INTERNATIONAL  DOO, Sremski Karlovci, 021/884-371
Prodaja računara Blu design, Leskovac, 016 256-049
Sito štampa Sitos, Leskovac, 064 13 86 226
SZTR SAŠA, Petrovac na Mlavi, 012/ 326-041

 


  © Copyright 2006-2010. Sva prava zadrzava AGENCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ORC STANIŠIĆ, LESKOVAC.
AMSS AMK Magnet, Sombor Program Veleprodaja Maloprodaja AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila Auto servis i prodavnica BODA, Banatski Brestovac AmeriCar Cosmopolitan Trading Sysem, Beograd GIIR doo, auto dijagnostika, sistemi za reglazu, dizalice, kompresori ServisneKnjižice na poklon Video uputstvo programa VeleprodajaMaloprodaja Hidroponika Beograd